Paradise Mirage

Paradise Mirage, 2017
Supercrawl, Hamilton, Ontario